0
0
0
Informacije: 0800 55 50 / info@conrad.hr 
Tehnička podrška: 01 888 08 90 / tehnik@conrad.hr

Kontakti

Kako nas kontaktirate?

1. Za narudžbe in opća pitanja nam pošaljite poruku (e-mail) na:

info@conrad.hr ali narudzbe@conrad.hr

2. Pitanja o proizvodih ili tehnička pitanja nam pošljite na elektroničku adresu (e-mail):

tehnik@conrad.hr

Molimo ne zaboravite također napisati vaše podatke (broj kupca) i broj telefona, na koji vam se možemo obratiti u slučaju dodatnih pitanja.

Tijekom radnog vremena (9h-17h, petak do 16h) na raspolaganju smo vam na tel: 0800 55 50 i faks: 01 8888 890.